ESG

ESG

Vi rådgiver omkring virksomhedens ESG (Environment, Social og Governance), tilgangen som handler om miljø, social ansvarlighed og Governance. Det er noget kunder, leverandører og samarbejdspartnere efterspørger, og bliver endnu mere efterspurgt at du har styr på virksomhedens ESG.
Vi hjælper med at jeres virksomhed på kort og langsigt er bæredygtig i ordet bredeste forstand.    

ESG er paraplyen for SDG (FN`s 17 verdensmål), bæredygtighed, diversitet. ESG handler også om at tiltrække investorer "bæredygtig finansiering, som er et væsentligt parameter for de fleste investorer i dag, og især de institutionelle investorer.
Jeres ESG-styring er en del af din bank rating i banken og andre finansieringsvirksomheder. 

Kontakt os for rådgivning fra bestyrelsen, ledelsen til dagligdagen

Vi er godkendte konsulenter til Grøn og Cirkulær programmerne og SMV:Grøn


Grønomstilling

Vi rådgiver om virksomhedens grønne omstilling fra strategi til praksis. 

Rådgivning om bære dygtig forretningsmodel og en bæredygtig virksomhed, der reducere sit forbrug og CO2 udslip.
Det kan handler også om at  være en cirkulær forretning der designer, producere og sælger produkter der bruger bæredygtig materialer og at de materialer der anvendes kan genbruges og/eller er organiske. At virksomheden sælger produkter der er lette at reparere, holder længere etc..  

Vi rådgiver om hvordan jeres forretning sikre sig at markedet vil handle med jer, ved at I bidrager til reduktion af klimapåvirkninger, samtidig med I får en bedre forretning, der er kan klare sig på markedet. Gør I ikke noget, forsvinder I fra markedet.

Det handler stadig om at drive en forretning med en god bundlinje samtidig med at virksomheden er bæredygtig.  

Vi rådgiver i sammenhæng med ESG, om hvordan I kan arbejde med Grøn omstilling.

Grøn og Cirkulær programmerne og SMV:Grøn

Kontakt os for rådgivning fra bestyrelsen, ledelsen til dagligdagen.

SDG (FN verdensmål)

At arbejde med et eller flere af FNs 17 verdensmål, er med til at understøtte ESG arbejdet.

Vi rådgiver i sammenhæng med ESG, om hvilke og hvordan virksomheden kan arbejde med de 17 verdensmål - SDG (Sustainable Development Goals)

Du kan læse mere om FNs 17 verdensmål på dette link.

https://www.verdensmaalene.dk/

Kontakt os for rådgivning fra bestyrelsen, ledelsen til dagligdagen.

Bæredygtige forretningsmodeller

Vi rådgiver hjælper med at udvikle jeres innovative og bæredygtige forretningsmodeller.  Vi arbejder med udgangspunkt i Business Model Generation værktøjerne og Kickass Companies vækst modellen.

Med udgangspunkt i jeres ESG strategi, arbejder vi sammen med jer, med at jeres bæredygtige forretningsmodel , skal skabe materiale- og energibesparelser. Og vi har udgangspunkt i Cirkulær økonomi tankegangen. 

Kontakt os for rådgivning fra bestyrelsen, ledelsen til dagligdagen.

Bæredygtighed

Vi rådgiver om bæredygtighed - se mere her på siden.
Bæredygtighed handler om at vi skal passe på vores klode, så vi ikke skader den med den måde som vi driver virksomhed på, og lever på.
Det er blandt andet det der er meningen med at arbejde med ESG, FNs 17 verdensmål, også kaldet SDG ( Sustainable Development Goals), Grøn omstilling og bæredygtige forretningsmodeller.

Grøn og Cirkulær programmerne og SMV:Grøn

Kontakt os for rådgivning fra bestyrelsen, ledelsen til dagligdagen. 

Business Help Team ApS kim@businesshelpteam.dk