Uddannelse

Ledelse

Som leder arbejdes der med at du gennem refleksion over teori og praksis udvikler din forståelse for den daglige ledelsesmæssige kompleksitet. Du skal kunne udøve personligt lederskab i den daglige praksis, og på den baggrund vurdere, hvilke af ledelsesmetoder der er relevante at tage i anvendelse i konkrete ledelsesmæssige situationer.                 

Ledelsesteori, Personlig lederstil og -udvikling, Kommunikation,   Lærings- og udviklingsprocesser, Konflikthåndtering

Kan gennemføres med eller uden eksamen. Tilpasses jeres behov.


Kontakt kim@businesshelpteam.dk

Strategisk salg og Key Account Management 

Formålet er at give dig kompetence til selvstændigt at lede, analysere, tilrettelægge og gennemføre salg på strategisk niveau. Give dig færdigheder i styring af kilderne til og antallet af leads (kundeemner), salgsledelse samt key account management. Hertil kommer viden om samt forståelse for indkøbsstrategi og risikostyring i salgsindsatsen.

Key account management, Relations-salg, Projektsalg,  Tillidsbaseret rådgivning, Købsadfærd og indkøbsstrategi, Salgscenteret, Forhandling
Salgsledelse, Motivation og coaching ,  Salgsstrategi, Salgsplanlægning,
Salgsopfølgning (pipeline management), Salg gennem netværk og sociale medier, Risikostyring i salget, Customer relation management (CRM), Lead management


Kontakt kim@businesshelpteam.dk

Grundlæggende salg & salgspsykologi

Handler om at give sælgere en forståelse af grundlæggende salgspsykologi og kompetence til at agere i forhold til forskellig kundeadfærd, tilpasse egen adfærd og kommunikation til forskellige kundetyper for derved opnå bedre salgsresultater. Introduktion til grundlæggende teknikker i forbindelse planlægning gennemførelse og opfølgning på et salgsmøde. Forståelse for vigtigheden af planlægning, og færdigheder i at anvende konkrete værktøjer til at planlægge og prioritere sin tid effektivt.

Personprofil og personlig adfærd, Identifikation af kundemotiver og –mål, Verbal og nonverbal kommunikation , Kommunikationsværktøjer og modeller, Spørgeteknik og aktiv lytning, Emnegenerering,   elefonsalg og mødebooking, Præsentationsteknik, Indvendingsbehandling, Værdi-baseret salg, Personlig planlægning og udvikling, Stresshåndtering, After sales service.

Kan gennemføres med eller uden eksamen. Tilpasses jeres behov.

Kontakt kim@businesshelpteam.dk

Strategisk lederskab 

Udgangspunktet er at styrke ledernes ledelsesmæssige handlekraft
ved at udvikle evnen til at forstå, forholde sig til, fortolke og
formidle det strategiske lederskabs processer, vilkår, dimensioner
og perspektiver. Strategier der kan eksekveres.

  • Strategiske teorier og modeller
  • Strategisk analyse, udvikling og implementering
  • Udvikling af ledelsesprocesser, der omsætter strategien til praksis. En proces der skaber ejerskab mening og handling hos medarbejdere og ledere i organisationen/afdelingen
  • Forandringsprocesser og forandringsledelse
  • Personligt, reflekteret og autentisk lederskab i forbindelse med strategiprocessen.
Kan gennemføres med eller uden eksamen. Tilpasses jeres behov.

Kontakt kim@businesshelpteam.dk

Coaching & konflikthåndtering 

Du udvikler din ledelseskompetence med særligt fokus på lederens rolle i forbindelse med coaching som konflikthåndteringsproces. Der tages udgangspunkt i et kommunikationsteoretisk perspektiv, hvor coaching som værktøj til konflikthåndtering, mediation samt teamcoaching indgår. Desuden indgår som et væsentlig element følelsesmæssig intelligens så individets relationer i forbindelse med konflikthåndtering udvikles optimalt.

Modeller & værktøjer til konflikthåndtering og løsning på individ/gruppe og organisatorisk niveau hvor organisationen er i højeste kontekst.
Coaching som et af værktøjerne til konflikthåndtering på individ/afdeling / teamniveau.  Kommunikationsteori og modeller der knytter sig til organisatorisk konflikt/opløsning/ løsning. De organisatoriske rammer og processerne omkring konfliktsituationerne Psykologien – mindsettet og de ledelsesmæssige /medarbejdermæssige kompetencer der knytter sig til området.

Kan gennemføres med eller uden eksamen. Tilpasses jeres behov.

Kontakt kim@businesshelpteam.dk

Mange muligheder 

Vi kan tilbyde mange muligheder når det gælder kurser og uddannelser, dels hvad vi selv har erfaring med og dels har vi et stort netværk af erfarne og kompetente folk, så vi kan tilbyde det som I har brug for.

Så tøv ikke med at kontakte os for at høre om vi kan hjælpe jer med at få det I ønsker!

Udover et tæt samarbejde med andre konsulenter har vi samarbejde med uddannelsesinstitutioner med efteruddannelser på alle niveauer fra AMU, akademiuddannelser til diplom og master uddannelser.

Vi kan også hjælpe jer med kompetenceafklaring og uddannelsesplanlægning.

Kontakt kim@businesshelpteam.dk  

B

Business Help Team ApS,  kim@businesshelpteam.dk