Rådgivning

Rådgivning & Konsulentydelser 

Står jeres virksomhed over for udfordringer, så kan vi hjælpe jer med rådgivning om:

 • Bestyrelses og/eller advisoryboard set-up/etablering
 • Bestyrelsesevaluering
 • Vækst
 • Forretningsudvikling / strategiudvikling  / forretningsmodeller
 • ESG
 • Generationsskifte
 • Eksport
 • Salgsudvikling
 • Ledelsesudvikling
 • Analyser 
 • Dokumentations rapporter
 • Digitalisering; afklaring & implementering

Det kan forgå på dansk og engelsk hvis I ønsker det.

Kontakt kim@businesshelpteam.dk

Executive Ledelsessparring & -coaching

Vi kan tilbyde leder eller ledelsesteam sparring/coaching. 

Vort udgangspunkt er personligt kombineret med det forretningsmæssige samt organisationen den enkelte eller teamet befinder sig i.

Udgangspunktet er naturligvis den eller de udfordringer som den enkelte leder eller teamet er udfordret af.

Vi kan enten aftale forløb eller klippekort til virksomhedens ledelse.

Kontakt kim@businesshelpteam.dk

Har gennemført mange ledelses sparring og coaching. Kim har to coachuddannelser.


Digitalisering; Afklaring & implementering

Med udgangspunkt i jeres forretning og forretningsmodel, kan vi rådgive om afklaring af virksomhedens digitaliserings potentiale samt være projektledere på digitaliseringsprojekter når det handler om ehandel og tilknyttede systemer. Vi er ikke it-nørder, men har erfaring og viden omkring implementering af digitaliseringsprojekter, fra projektstart, til afklaring af behov, kravsspecifikationer, leverandør udvælgelse, og implementering i dagligdagen. Naturligvis i samarbejde med de nuværende eller nye it-leverandører. Vi har arbejdet med implementering af mange forskellige forandringer i virksomheder, og ved hvad der skal til for at lykkes med implementeringen i forbindelse med digitalisering af virksomheden.

Er godkendt konsulent for SMV:Digital programmerne

Kontakt kim@businesshelpteam.dk

Grøn omstilling

Vi kan rådgive om strategi- & forretningsudvikling, vækstplaner, herunder eksport, CSR, Bæredygtighed, 17 verdensmål udvikling samt afprøvning af nye koncepter og forretningsmodeller samt nye og eksisterende teknologier.
Forretningsmæssige potentialer ved cirkulært design, produktafprøving m.m. Digitalisering i forhold til bæredygtige løsninger.   
Forretningsudvikling i relation til bæredygtighed.  Innovative og bæredygtige forretningsmodeller.

Digitalisering - effektivisere bæredygtigheden, via bedre processer, dataudnyttelse, grøn strøm etc.. Bæredygtige produkter i relation til bæredygtige forretningsmodeller. Afsætning af bæredygtige produkter i udlandet

FNs 17 verdensmål , alt efter branche og virksomhedens strategi, fokus på et eller flere verdensmål, samt planer for implementering/eksekvering i praksis

Vi er godkendte konsulenter til Grøn og Cirkulær programmerne og SMV:Grøn

Kontakt kim@businesshelpteam.dk

Vækst

Vil du vækste din virksomheder, så kan vi være behjælpelige, da vi har mange års erfaring med hvordan små og mellemstore virksomheder kan vækste. 

Vi tager blandt andet udgangspunkt i "Vækst din virksomhed - Kickass Companies", som er en ny vækst model der bygger på forskning vi har gennemført ude hos de SMV`ere der har  haft stor vækst. Og de viste sig at de gør noget, som du nu kan bruge som et vækstværktøj, nemlig "KAC VÆKST modellen".

Du kan læse mere om "KAC VÆKST modellen" på Kickass Companies

Så vil I gerne vækste så kontakt os.

Kontakt kim@businesshelpteam.dk

Bestyrelsesevaluering

Det kan være vigtigt at gennemfører en bestyrelsesevaluering, hvor bestyrelsen vurdere sig selv på række parametre, som f,.eks. kompetencer, erfaring, viden om bestemte emner, sammensætningen, vurdering af om bestyreles set-up`et fungere som det skal etc..

Bestyrelsesevalueringen danner grundlag for forbedringer, så bestyrelsens arbejde kan tilfører endnu mere værdi til virksomheden.

Der er flere måder bestyrelsesevalueringen kan gennemføres på. Vil i køre mere så kontakt os.

Kontakt kim@businesshelpteam.dk 


Bestyrelses- eller advisoryboard set-up/etablering

Vi kan hjælpe dig og din virksomhed med at etablere hele set-uppet for din kommende bestyrelse eller advisory board. 
Vi kan også hjælpe dig med at opdatere dit nuværende set-up, så du får en bestyrelse der kan tilføre endnu mere værdi til virksomheden.

Vi har det hele klart til dig og kan hurtigt tilpasse det til det set-up som du ønsker.


Kontakt  kim@businesshelpteam.dk

Generationsskifte

Vi rådgiver om generationsskifte i samarbejde med andre rådgivere. 
Generationsskiftet kan f.eks. være i familien, ledende medarbejder eller salg til helt andre.

Generationsskifte skal overvejs grundigt, alt efter hvad der er målet med generationsskiftet. Der er rigtig mange forhold der skal tages stilling til i forbindelse med et generationsskifte.

Kontakt os for en uforpligtende og diskret dialog om dine muligheder, ud fra dine ønsker.

Kontakt  kim@businesshelpteam.dk


Business Help Team ApS, kim@businesshelpteam.dk